Bellona - Logo

Bellona Rapport nr. 2:96. Skrevet av: Thomas Nilsen, Igor Kudrik og Aleksandr Nikitin.

Prosjekt 1941 (Titan) - Kapusa klasse

Det er bygget ett skip av prosjekt 1941, SSV - Ural. Skipet er et gigantisk kommunikasjons- og operasjonsskip. Det er stasjonert ved Stillehavsflåten. Problemer med bruken av skipets avanserte utstyr gjør at det for det meste har ligget i opplag siden det ble tatt i bruk av marinen i 1989.

Tekniske data:

Lengde: 265 m Vekt: 34.640 tonn
Bredde: 29,9 m Mannskap: 923
Fart: 21,6 knop Dyptgående: 7,81 m

Reaktorer:

To trykkvannsreaktorer av typen KN-3 (OK-900), med en reaktorkjerne av typen VM-16 som gir en effekt på 171 MW. Reaktorene benyttes i lag med en oljefyrt motor og gir en samlet effekt på 66.500 HK.

Skipsverft:

Ural er bygget ved Baltijskij-verftet i St. Petersburg. Konstruksjonen startet 25. juli 1981. Skipet ble sjøsatt i mai 1983 og tatt i bruk av marinen 30. desember 1988. Skipet ble tatt ut av drift kort tid senere. Det er nå planer om å selge eller dekommisjonere skipet.[273]


[Tilbake til klassifisering] [Referanser] [Innhold] [Nordflåten Oppdatert]

Sluttnoter

[273] Jane`s fighting ships 1995 - 96, 98. utgave. Tilbake


© Copyright Bellona // Ettertrykk anbefales dersom kilde oppgis
CD-versjon, oppdatert 1997-09-28

Рекламные ссылки: